Digitális Református Énekeskönyv

581. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege

D_581_semmit.jpg

Az ének szövege

 1. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,
  Mert nem árthat néked senki gyűlölsége,
  Noha e világnak rajtad dühössége,
  De nem hagy szégyenben Krisztus ő Felsége.
 2. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,
  Az Atya Istennél bizony te kedves vagy;
  Ő szent Fia által már te is fia vagy,
  Minden dicsőségben, higgyed, hogy részes vagy.
 3. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,
  Higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol,
  Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol:
  Higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.
 4. Akármint halásszon az ördög utánad,
  Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad,
  Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,
  Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.
 5. Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség,
  Noha nehéz néked a rettenetesség;
  Bátor koncra hányjon a hitlen ellenség:
  Feltámaszt a Krisztus, néked nagy reménység.
 6. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,
  Miként a jó pásztor saját juhocskáját;
  Valaki hallgatja a Krisztus mondását,
  Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.
 7. Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,
  A te szent igéddel neveljed hitünket,
  És te Szentlelkeddel bírjad életünket,
  Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.
 8. Igaz fogadásod és minden beszéded,
  Nyilván vagyon immár minden dicsőséged;
  Ne hagyd elpusztulni e kicsiny sereget,
  Melyért a keresztfán szenvedtél gyötrelmet!
 9. Ne nézzed, Úr Isten, e világ vakságát,
  Te nagy jóvoltodról háládatlanságát,
  A te igéd ellen ily nagy káromlását:
  Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát.
 10. Vedd el már mirólunk a sok ellenséget,
  Vedd ki miközülünk a sok gyűlölséget;
  Essenek szégyenbe minden ellenségink,
  Kik dicsőségedet tagadják s nevetik.
 11. Senkiben nem bízik az Anyaszentegyház,
  Hanem csak tebenned, ki minket oltalmazsz,
  És igazságoddal mindenkoron táplálsz,
  Te szent sebeiddel minket megvigasztalsz.
 12. Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten,
  Ki vagy egy szentségben és három személyben.
  Ne hagyj elrettennünk keserűségünkben,
  Halálunk óráján ne essünk kétségben!

szöveg: Szkhárosi Horváth A., 1569 előtt | dallam: Kolozsvár, 1556

Meghallgatható gyüllekezeti énekként

A magyar reformáció énekköltésének egyik legjellemzőbb és legértékesebb darabja. Több régi megjelenési helyén Lk 12,32 áll textusként: "Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!" - mely alapján a költemény nem más, mint énekbe foglalt igemagyarázat. (Csomasz Tóth K. alapján)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés