Digitális Református Énekeskönyv

567. Téged, ó, Isten, dicsérünk

D_567_téged.jpg

Az ének szövege

  1. Téged, ó, Isten, dicsérünk, / Téged Urunknak vallunk, / Fő királyunknak ismerünk, / Áldunk és magasztalunk: / Véghetetlen felséged, / Felséged, dicsőséged. / Angyal, ember nem foghatja, / Mindenik csak csudálhatja.
  2. Királyi széked kerítik / Kérubok és szeráfok, / Magukat arcra terítik / Sok százezer angyalok, / Minden boldog seregek, / Kikkel az egek zengnek, / Lerakva koronájukat, / Téged imádnak, Urukat.
  3. És ezt kiáltják szüntelen: / Szent, szent, szent az Úr Isten! / Dicsősége földön-mennyen / Mindörökké meglészen, / Mindenütt jelenvaló, / Mindent látó és halló, / Királya az angyaloknak, / Ura földi királyoknak.
  4. Téged dicsér, Atya Isten, / Szent Egyházadnak népe, / Mind ott fenn, mind alant itten, / Mint szent felséged képe. / A megszerzett üdvösség, / A hit és a kegyesség, / Mind nagy kegyelmed munkája, / Dicsőséged prédikálja.
  5. Istennek egyszülött Fia, / Ki felvetted testünket. / És így lettél atyánkfia, / Hogy megváltsál bennünket, / Ó, dicsőség Királya, / Minden keresztyén szája / Szívből származott énekkel / Dicséretedre énekel.
  6. Te bűn és ördög hatalmát / Meggyőzvén haláloddal, / A halálnak diadalmát / Te feltámadásoddal, / Szent Atyáddal egy székben / Ülsz jobbja felől mennyben, / Hogy mi is véled ott legyünk, / Dicsőségedben részt vegyünk.
  7. Ó, Szentlélek, egy Istenség / Az Atyával s Fiúval, / Téged egész keresztyénség / Megszentelőjének vall. / Ó, dicső Szentháromság, / Legfőbb szentség és jóság, / Egy üdvözítő Istenünk, / Téged örökké dicsérünk.
  8. Ó, győzedelmes királya, / Jézus, megváltottidnak, / Feje, irgalmas bírája / Véren vett szolgáidnak! / Jöjj, vezéreljed néped, / És áldd meg örökséged; / Tápláljad lelkünk igéddel, / Szent testeddel, szent véreddel.
  9. Hitünket, reménységünket / Szentlelkeddel erősítsd, / Istenhez szeretetünket / S feleinkhez öregbítsd. / Vígy előbb a szentségben, / Adj részt a dicsőségben / Testi halálkor lelkünknek, / Feltámadáskor testünknek.
  10. E végre még ez életben / Bocsásd meg bűneinket, / Hogy a jövő ítéletben / Ne vádoljanak minket. / Bízunk is szent véredben, / Kezesi érdemedben; / A halálban is remélünk, / Hisszük, meg nem szégyenülünk.

Te Deum laudamus | szöveg: Szőnyi B., 1784 | dallam: Árokháty B., Szabadka, 1939

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A Te Deum Laudamus ókeresztyén himnusz verses feldolgozása. Dallama vonalvezetésében a gregorián 1. tonus alapján formálódik, szerkezeti felépítésében pedig a genfi zsoltárokkal mutat kétségtelen rokonságot. Ahol ez a különleges dallam nehezen tanítható, ott énekelhetik a 42. genfi zsoltár ismert dallamára is. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés