Digitális Református Énekeskönyv

566. Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk

D_566_565_téged.jpg

Az ének szövege

 1. Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk,
  És Atya, Fiú, Szentléleknek vallunk.
 2. Néked a tiszta, ártatlan és szent angyalok szolgálnak,
  Szüntelen hangos felszóval kiáltnak:
 3. Szent, szent, szent Isten, te seregeknek vagy Ura, Istene!
  Teljes a menny s föld nagy dicsőségeddel!
 4. Apostoloknak és prófétáknak dicső szent serege
  És mártíroknak, magasztal éneke.
 5. Téged a földön a keresztyének szent gyülekezetje,
  Szent Atya Isten, mindenkoron dicsér.
 6. És imádandó te szent Fiadat, az Úr Jézus Krisztust,
  És vigasztaló Szentlélek Úr Istent.
 7. Te dicsőségnek, Úr Jézus Krisztus, vagy örök Királya,
  Atya Istennek egyetlenegy Fia.
 8. Oltalmazzad meg veszedelemtől a te népeidet:
  Oltalmazz bűntől s lelki kártól minket.
 9. Dicsérünk téged, mennyei Atyánk, a te szent Fiaddal
  És mindörökké Szentlélek Istennel.

Te Deum laudamus | szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: Debrecen, 1774

Huszár Gál 1574-es énekeskönyvében jelent meg először Az Te Devm lavdamvs, summa szerént felirattal.

Az egyházi hagyomány szerint ez a régi fenséges és nevezetes himnusz akkor keletkezett, amikor Ambrosius milánói püspök és Augustinus, a másik nagy egyházatya 387. év húsvét-éjszakáján Milanoban életük legnagyobb élményét élték át. A legenda nem szól arról, hogy ki és hogyan írta le az éneket, ugyanúgy rögtönözve, ahogyan az elhangzott. Ma már azt is tudjuk, hogy a kötetlen sorokból álló himnusz mai alakja nem egyszerre állott elő, mert eredetének ez a legendája több, különböző korból és helyről származó ősszövegei közül egy későbbi milánói püspöknek, Daciusnak (†553) tulajdonított kéziratában van megírva. A himnusznak az idők során több nemzeti nyelvű változata keletkezett. Luther Márton már 1538-ban lefordította. Magyar református énekeskönyveinkben is benne volt egészen 1806-ig egy teljes, gregorián dallammal ellátott Te Deum Laudamus.

A reformáció egyházaiban korán szokásba jött a strófás, gyülekezeti éneklésre alkalmas Te Deum-ok használata. Ez a forma Huszár Gál énekeskönyvének (1574) nem a himnuszokat és szertartási énekeket tartalmazó első, hanem a gyülekezeti énekeket magába foglaló második részében jelent meg először nyomtatásban. Dallama az ugyancsak Huszár Gál énekeskönyvében idézett nótajelzés szerint az „O gloriosa” kezdetű latin Mária-himnuszra vezethető vissza. (Csomasz Tóth K.)

A Te Deum a történelem számos eseményénél felcsendült már, pl. Nagy Károly császárrá koronázása ünnepén (800), de a hagyomány szerint Kolumbus és tengerészei is ennek hangjaival léptek először az újonnan felfedezett Amerika földére. Kodály Budavári Te Deuma 1936-ban Buda töröktől való visszafoglalásának 250. évfordulójára készült. Ma is de énekelhetjük a Te Deumot tanévzáró ünnepélyeken és más hálaadó alkalmakon is. Új énekeskönyvünk a korábbi - 1948-as - közlést kiegészítve Huszár Gál énekének összes versszakát tartalmazza. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés