Digitális Református Énekeskönyv

565. A menny Urának tisztelet

D_565_564_amenny.jpg

Az ének szövege

 1. A menny Urának tisztelet, / Dicsőség, hála zengjen,
  Mert nagy kegyelme véd, vezet, / Óv ártó vészek ellen!
  Ő minket irgalmába vett, / Elnémul harc és gyűlölet:
  Ő ád minékünk békét.
 2. Megváltónk, Isten szent Fia, / Úr Jézus, hála néked,
  Hogy értünk, elveszettekért / Hullattad drága véred.
  Isten Báránya, hű Urunk, / Fogadd el kérő sóhajunk:
  Te légy irgalmas hozzánk!
 3. Szentlélek, légy Vigasztalónk, / Ha Sátán kísért, támad!
  Te őrizd, védelmezd, te óvd / A drágán szerzett nyájat!
  Megváltónk értünk szenvedett, / Legyőzni bajt, ínségeket:
  Te adj erőt minékünk!

szöveg és dallam: N. Decius, 1522/25 | fordítás: Dóka Z.

Meghallgatható gyülekezeti énekként 1 2

Nikolaus Decius 1519-ben hagyta ott a szerzetesi életet, hogy a reformációhoz csatlakozzon. A latin liturgia egyik Gloria-tételének motívumából alakította ki ezt a dallamoty 1522–1523 táján. Az éneket protestáns istentiszteleteken világszerte ma is a kegyelemhirdetést követő Gloria-énekként használják, mi most a Szentháromság ideje fejezetbe vettük fel, de általános dicséretként bármikor énekelhetjük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés