Digitális Református Énekeskönyv

561. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten

D_561_kegyelmes.jpg

Az ének szövege

 1. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, a magas mennyekben,
  Ki teremtettél és megtartottál e nyomorult testben.
 2. Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, kit értünk bocsátál,
  Kivel megváltál, hogy testünk miatt lelkünk el ne vesszen.
 3. Szent a Szentlélek, ki az Atyával egy és a Fiúval,
  Aki vigasztal és tanít minket az örök életre.
 4. Szentség, dicsőség, légyen tisztesség a Szentháromságnak,
  Ki uralkodik egy Istenségben most és mindörökké.

szöveg: Debrecen, 1592 | dallam: Debrecen, 1774

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Ez az 1602 óta használatos és énekeskönyveinkben azóta a mai napig megszakítás nélkül szereplő énekünk mindenestől doxologia. Első verse az Atyaistent, második a Fiút, a harmadik a Szentlelket magasztalja, a negyedik pedig összefoglalásul a háromnak örökkévaló egy-voltáról szól, egyszerűen, de tömör és kifejezésteljes formában. (Csomasz Tóth K.) További ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés