Digitális Református Énekeskönyv

551. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével

D_551_549_óáldott.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével,
  Leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével
  A tanítványok gyűlésébe,
  Úgy munkálkodtál, hogy lelkükbe’
  Csuda erőkkel töltettek be.
 2. Hatalmas erőddel őket egy szempillantásba’
  Megvilágosítád, s hoztad olyan változásba,
  Hogy aznap, melyen előálltak,
  És a népeknek prédikáltak:
  Anyaszentegyházat fundáltak.
 3. Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban,
  Lakozzál mibennünk mint élő templomaidban!
  Adj hitet, adj jó reménységet,
  Adj szentid között egyességet,
  Békességet és üdvösséget.
 4. Oszlasd el homályos elménknek tudatlanságát,
  Enyhítsd meg elepedt szívünknek szomorúságát;
  Éreztessed még ittlétünkben
  Az örömöt a mi lelkünkben,
  Melyet adsz örök életünkben!

szöveg: Nagy I., Debrecen, 1806 | dallam: Debrecen, 1774 (Dicsőült helyeken)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés