Digitális Református Énekeskönyv

550. A pünkösdnek jeles napján

D_550_546_apünkösdnek.jpg

Az ének szövege

 1. A pünkösdnek jeles napján / Szentlélek Isten küldeték,
  Megerősítni szívüket / Az apostoloknak.
 2. Melyet Krisztus ígért vala / Akkor a tanítványoknak,
  Mikor méne mennyországba / Mindenek láttára.
 3. Tüzes nyelveknek szólása, / Úgy, mint szeleknek zúgása
  Leszálla az ő fejükre / Nagy hirtelenséggel.
 4. Megtelvén ők Szentlélekkel, / Kezdének szólni nyelveken,
  Mint őnékik a Szentlélek / Ad vala szólani.
 5. Örüljünk azért őneki, / Mondván szép ékes éneket,
  Felmagasztalván ő nevét / Örökkön örökké.
 6. Dicsértessél Atya Isten, / És megváltó Fiú Isten,
  Szentlélekkel egyetemben, / Mindörökké. Ámen.

szöveg: Debrecen, 1590 | dallam: középkori kanció népi változata

Meghallgatható szólóénekként, Kodály Zoltán feldolgozásában

A pünkösdi történet tömör elbeszélése. Visszautal Krisztus tíz nappal korábban, mennybemenetelekor tett ígéretére: „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” (ApCsel 1,8) Ugyanakkor előremutat a jelenre, amikor bennünket is az örvendezésre buzdít, végül pedig doxológiával, azaz a Szentháromság dicsőítésével zárul. (Vizi I.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés