Digitális Református Énekeskönyv

697. Ne jöjjön addig szememre álom

D_697_688_ne.jpg

Az ének szövege

 1. Ne jöjjön addig szememre álom,
  Míg Teremtőmnek és Gondviselőmnek,
  Kitől minden jó adományok jőnek,
  Jótéteményit meg nem hálálom.
 2. Ha elgondolom, mennyi jót vettem
  Tetőled, Atyám, méltatlan létemre:
  Csudálom, mint vigyázol életemre,
  Ki csak eltűrést sem érdemlettem!
 3. Áldalak, hogy e megrepedezett
  Nádszálat ma eltörni nem engedted;
  Gyarló életem híven vezérelted,
  Melyet sok veszély megkörnyékezett.
 4. Számnak mind étele, mind itala,
  Az ép elme az egészséges testben,
  Az öröm és a békesség szívemben:
  Ingyen való adományod vala.
 5. Kihez menjek több kegyelmet kérni?
  Szemem és szívem tehozzád emelem,
  Mert a tenálad lakozó kegyelem
  Mélységeit nem lehet megmérni.
 6. Bizton hajtom le fejem ez éjjel,
  Ha te, hű Pásztor, tartasz engem szemmel,
  Így szemem nem lát s nem hallok fülemmel:
  Nem bánthat senki semmi veszéllyel.
 7. Légy hát őrállóm ez éjszakában!
  Hogyha tőreit útjaimba hányja,
  Aki vagy vesztem, vagy károm kívánja:
  Ne jusson célhoz rossz szándékában.
 8. Adjad, hogy véghez vigyem munkáim,
  Lelkem és testem újra erőt végyen,
  És nyugodalmam mértékletes légyen,
  Hogy munkára szánhassam óráim.
 9. Nem bocsátlak el, Atyám, tégedet,
  Míg meg nem áldasz engemet, fiadat:
  Dicsőítsd meg hát bennem irgalmadat,
  És én magasztalom Felségedet.

szöveg: Lengyel J., Debrecen, 1806 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (74/116. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés