Digitális Református Énekeskönyv

696. Adjunk hálát megtartó Istenünknek!

D_696_687_adjunk.jpg

Az ének szövege

 1. Adjunk hálát megtartó Istenünknek! / Ismét egy napját eltölténk éltünknek,
  Melyen ő nékünk békességet adott, / Gondviselő oltalmába fogadott;
  Megadá mindennapi kenyerünket, / Megtartá erőnket, egészségünket.
 2. Ajánljuk magunk ismét oltalmába, / A már bekövetkező éjszakába,
  Mert nem lehet annak semmi félelme, / Akinek a Mindenható védelme;
  Az övéinek ő ad nyugodalmat, / Akik csak benne keresnek oltalmat.
 3. Köszönjük, Uram, hogy mirajtunk ma is / Gondviselésed volt hűséges paizs,
  Hogy megmentetted veszélytől éltünket, / Szánkat panasztól, sírástól szemünket;
  Munkánkra áldást s elég erőt adtál, / És az estére békében juttattál.
 4. Hányan, kik hosszú életet reméltek / Reggel tetőled: még estét sem értek;
  És egészségért sokan esedeztek, / Kiket fájdalmak ágyukba szegeztek;
  Árvákká lettek sokan s özvegyekké, / Vagy gazdagokból váltak szegényekké.
 5. Mennyivel voltunk mi ezeknél jobbak, / Hű védelmedre mennyivel méltóbbak?
  Mégis, te minket, ím, különválasztál, / Ránk semmi romlást, kárt, veszélyt nem hoztál;
  Hordozott ingyen nagy kegyelmességed: / Áldunk örökké ezért, Urunk, téged!
 6. Kérünk, ez éjjel is tartsd meg éltünket, / Csendes álommal újíts meg bennünket,
  Több örvendetes reggelre virrassz fel, / Új életre új napoddal támassz fel,
  Hogy új erővel tégedet szolgáljunk: / Az Úrnak éljünk és az Úrnak haljunk.

szöveg: Háló Kovács J., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Strasbourg, 1545 (23. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés