Digitális Református Énekeskönyv

689. Hálát adok néked, mennybéli Isten

D_689_ 679_hálát.jpg

Az ének szövege

 1. Hálát adok néked, mennybéli Isten,
  Szent Fiadnak, a Krisztusnak nevében,
  Hogy engemet e napon megőriztél,
  Minden veszedelemtől megmentettél;
  Bocsásd meg, kérlek, minden bűneimet,
  És ez éjjel is őrizz meg engemet!
 2. Mert, Uram, én Te kezedbe ajánlom
  Mind testem, lelkem és minden vagyonom.
  A Te szent angyalod legyen énvélem,
  És soha el ne távozzék éntőlem,
  Hogy a csalárd ördögnek semmiképpen
  Rajtam semmi hatalma ne lehessen!
 3. Könyörgök, Uram, minden emberekért,
  De főképpen a hű keresztyénekért,
  Minden rokonimért, kik Téged félnek,
  Akik vagy itt, vagy messze földön élnek;
  Minden gonosztól őket is őrizd meg,
  És minden javaiddal látogasd meg.
 4. A szegény rabokat és betegeket,
  Kik ínségükben óhajtnak Tégedet,
  Uram, vigasztald meg őket szívükben,
  Szenvedésükből mentsd ki kegyelmesen;
  És térítsd meg a szegény bűnösöket,
  Add, hogy jó véghez vigyük életünket.

szöveg: ismeretlen német szerző | fordítás: Herborn, 1607 | dallam: L. Bourgeois, Strasbourg, 1545 (23. zsoltár)

A Napi énekek fejezet kiemelkedő éneke Luther reggeli és esti imádsága, mely Szenci Molnár Albert énekszövegeként mindkét napszakhoz tartozó szöveggel, valamint a német reformátor imádságának magyarra fordított változatával szerepel most az új énekeskönyvben.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés