Digitális Református Énekeskönyv

684. Bölcs teremtője a széles nagy földnek

D_684_bölcs.jpg

Az ének szövege

 1. Bölcs teremtője a széles nagy földnek,
  És tengereknek csodás rendezője,
  Elválasztója a nagy szárazföldnek / És a tengernek.
 2. Váljanak külön a vizek a földtől,
  És legyen távol a föld az egektől,
  Emberek, vadak bírják lakóhelyül, / És örökségül.
 3. Hogy bővölködjék mindenféle fákkal,
  Sok különb-különb nagy szép virágokkal,
  És gyümölcsözzék éltető sok jókkal, / Drága magvakkal.
 4. Gyógyítsd meg, Uram, lelki sebeinket,
  Tekintsd meg a mi fertelmességinket,
  Adjad siratnunk hitetlenségünket, / Sok bűneinket.
 5. Bírja Szentlelked a mi szíveinket,
  Semmi gonoszra ne bocsásson minket,
  Semmi rettegés ne illessen minket, / Te híveidet.
 6. Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,
  Te szent Fiadért, ki minékünk Urunk,
  És Szentlelkeddel légy kegyelmes hozzánk, / Tekints mireánk.

szöveg: a Telluris ingens conditor latin himnusz alapján Öreg graduál, 1636 | a 683. dicséret dallamára

A teremtés harmadik napjáról szóló himnusz kedd estére.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés