Digitális Református Énekeskönyv

683. Mennynek és földnek nemes Teremtője

D_683_673_mennynek.jpg

Az ének szövege

 1. Mennynek és földnek nemes Teremtője,
  Minden dolgoknak bölcsen rendelője,
  Széles e világ hű gondviselője / És éltetője!
 2. Te elválasztád másodnapon őket,
  Az ég s a föld közt szerzél messzeséget,
  A fellegeknek tágas ürességet, / A szép egeket.
 3. Ne engedj esnünk nagy veszedelembe,
  Az ördög miatt ily keserűségbe,
  Mikor vétkezünk, ne hagyj a bűnökben, / Ördög kezében.
 4. Adj igaz hitet e világban nékünk,
  Mely minden jóval tündököljék bennünk,
  Minden hívságot utáltass meg velünk, / Lakozzál bennünk.
 5. Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,
  Te szent Fiadért, ki minékünk Urunk,
  És Szentlelkeddel légy kegyelmes hozzánk, / Tekints mireánk.

szöveg: az Immense caeli conditor latin himnusz alapján Öreg graduál, 1636 | középkori himnuszdallam egyszerűsített változata

A teremtés második napjáról szóló himnusz hétfő estére.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés