Digitális Református Énekeskönyv

682. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura

D_682_672_Felséges.jpg

Az ének szövege

 1. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura,
  És mindeneknek nagy, bölcs alkotója,
  Világosságnak csudálatos Atyja / És formálója.
 2. Elválasztottad akkoron a napot
  A sötét éjtől, a világosságot,
  Munkálkodásra rendelted a napot, / A szép világot.
 3. Ne hagyd lelkünket bűnnek uralnia,
  Örök élettől itt elszakadnia,
  Gonoszság miatt ne hagyd kárhoznia, / Megromlania.
 4. De gerjessz minket a mennyei jókra,
  Örök életnek szép kívánságára,
  Minden bűnöknek távoztatására, / Utálására.
 5. Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,
  Te szent Fiadért, ki minékünk Urunk,
  És Szentlelkeddel légy kegyelmes hozzánk, / Tekints mireánk.

Vasárnap | szöveg: a Lucis creator optime latin himnusz alapján Öreg graduál, 1636 | középkori himnuszdallam egyszerűsített változata

A teremtés első napjáról szóló himnusz vasárnap estére.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés