Digitális Református Énekeskönyv

681. Krisztus, ki vagy nap és világ

D_681_671_Krisztus.jpg

Az ének szövege

 1. Krisztus, ki vagy nap és világ, / Minket sötétségben ne hagyj!
  Igaz világosság te vagy, / Kárhozatra mennünk ne hagyj!
 2. Téged kérünk, szent Úr Isten: / Oltalmazz minket ez éjen;
  Nyugodalmunk benned legyen, / A mi lelkünk el ne vesszen!
 3. Nehéz álom el ne nyomjon, / Az ellenség meg ne csaljon;
  Testünk hozzá ne hajoljon, / És haragodba ne hozzon!
 4. Mi szemeink ha alusznak, / Szíveink rád vigyázzanak;
  Te hatalmadnak ereje / Légyen híveid őrzője!
 5. Úr Isten, hozzád kiáltunk: / Gondviselőnk, légy oltalmunk!
  Őrizz meg ellenségektől, / Lelki, testi ínségektől!
 6. Parancsoljad angyalidnak, / Hogy mireánk vigyázzanak;
  A mi gonosz ellenségünk / Messze távol járjon tőlünk!
 7. Emlékezzél meg mirólunk: / Jól tudod, mily gyarlók vagyunk;
  Kiket megváltál véreddel: / Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!
 8. Dicsőség légyen Atyának, / Ő szent Fiának, Krisztusnak,
  Szentlélekkel egyetemben, / Örökkön örökké! Ámen.

szöveg: a Christe qui lux es latin himnuszból | fordítás: Debrecen, 1592 | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés