Digitális Református Énekeskönyv

797. Ó, Ábrahám Ura

D_797_783_óÁbrahám.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved,
  Mert mindenható vagy és örök szeretet.
  Nagy Isten a neved, Ezt vallja föld és ég,
  Csak téged illet tisztelet és dicsőség.
 2. Ó, Ábrahám Ura, Ím, hallom szent szavad;
  Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad.
  A múló földi jót És vágyát elhagyom,
  S őt választom, ki őrizőm és pásztorom.
 3. Ó, Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem
  Az én örömöm, utamon ez vezessen.
  Te barátod lettem, Én Istenem te vagy:
  Tarts meg a Jézus véréért, és üdvöt adj!
 4. Megesküvél, Uram, És igédben bízom,
  Hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon.
  Meglátom Jézusom, És áldom hatalmát,
  Szent kegyelmének éneklek halleluját.

szöveg: D. ben Judah után Th. Olivers, 1770 | fordítás: Victor J., 1901 | dallam: Leoni, jigdaldallam alapján M. Lyon, 1770

Meghallgatható gyülekezeti énekként magyarul vagy angol dallam- és szövegváltozattal

Magasztaltassék Ábrahám élő Istene - az esti zsinagógai szertartás hitvalló énekének (jigdal) kezdete, melynek alapján Thomas Oliviers annak keresztyén változatát megalkotta. Bővebben
Megjegyzés: az eddigi nyújtott ritmusokat nélkülöző lejegyzés nem kényszerít a további versszakokban a szöveg ellenében történő ritmizálásra, de lehetővé teszi a szöveghez illő ritmizálást.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés