Digitális Református Énekeskönyv

663. Dicsérlek, Uram, téged

D_663_652_dicsérlek.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérlek, Uram, téged, / Hogy ez elmúlt éjjel
  Életem megőrizted / Hatalmas kezeddel;
  Sötétségnek tőriből, / Mely körülvett vala,
  Íme, engemet kivől, / Ó, mindenek Ura!
 2. Néked adok hálákat, / Én kegyes Istenem,
  És kérlek mint Atyámat: / Ma is tarts meg engem,
  Hogy szolgálhassak néked / Akaratod szerint:
  Éltemet vezéreljed, / Légy velem óránkint!
 3. Hogy el ne tévelyedjem / A te ösvényidtől,
  Ne ártson ellenségem, / Őrizkedjem bűntől:
  Őrizz meg jóvoltodból, / Uram, téged kérlek,
  Ördög álnokságától / Hogy semmit ne féljek.
 4. Adjad, hogy erős hittel / Bízzam szent Fiadban;
  Bűneimet töröld el. / Tarts meg irgalmadban.
  Hiszem, hogy ezt megadod, / Amint megígérted;
  Bűnünket megbocsátod, / Ha könyörgünk néked.
 5. Szeress jó reménységgel, / Mely nem ejt szégyenben;
  Atyafi szeretettel / Építsél éltemben,
  Hogy szívből szerethessem / Felebarátomat,
  És ebben ne keressem / Soha én hasznomat.
 6. Engedd, hogy szent igédet / Bátran megvallhassam,
  Tisztemben hűségemet / Néked megtarthassam;
  Senki engem e földön / Tőled el ne vonjon,
  Híveid seregében / Felséged megtartson.
 7. Hogy szent dicséretedre / Végezzem e napot,
  Tőled ne térjek félre, / Vezéreld utamot;
  Áldd meg termő földünket, / Őrizz meg éltünkbe’,
  Mert minden javainkat / Ajánljuk kezedbe.

szöveg: J. Kohlross, 1535 | az ének másik változata: 662 | fordítás: Pécseli Király I., Oppenheim, 1612 | dallam: G. Franc, Genf, 1542 (130. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés