Digitális Református Énekeskönyv

662. Magasztallak én téged

D_662_655_magasztallak.jpg

Az ének szövege

 1. Magasztallak én téged, / Isten, egeknek Királyát,
  Hogy tőlem messze űzted / A sötét éjnek homályát.
  Nem küldtél rám betegséget, / Sem egyéb ínséget,
  Épségben megtartottál, / E napra engem juttattál.
 2. Szívből könyörgök néked, / Kegyes teremtő Istenem:
  E napot is engedd meg / Békességgel véghez vinnem,
  Akaratodat tanulnom, / Útjaidban járnom;
  Oltalmad befedezzen, / Kedvem kedved szerint légyen.
 3. Igaz utadra taníts, / Hogy veled együtt járhassak,
  És tőled el ne taszíts, / Hogy kísértésbe ne jussak.
  Jóvoltodból tarts meg engem, / Én édes Istenem,
  Hogy a bűn csalárdságát, / Észrevegyem undokságát.
 4. Az igaz hitnek tüzét / Bennem Krisztusért élesszed,
  Gyarlóságomnak vétkét / Soha szememre ne vessed;
  Ígéretedet tekintsd meg, / Szent Fiadért tarts meg,
  Ki értem eleget tett, / Törvény átkától megmentett.
 5. Reménységgel ruházz fel, / Ördög tőrébe ne essem,
  Szívem hozzád gerjeszd fel, / Ne csak hasznomat keressem.
  Atyafi szent szeretetet, / Adj jámbor életet;
  Szeress mint sajátodat, / Kövessem akaratodat.
 6. Szent igédet vallanom / Adjad tisztán, homály nélkül,
  És szolgádnak mondatnom / Minden képmutatás nélkül;
  Kinccsel semmit sem gondolok, / Más jutalmat várok:
  A szentek seregében, / Tarts meg gyülekezetében.
 7. E napot is engedd meg, / Uram, békével megfutnom,
  Hivatalom hasznával / Magam s családom táplálnom,
  Hogy szent nevedet dicsérjem, / Oltalmadat nyerjem:
  Testemnek megmaradást, / Lelkemnek adj boldog szállást.
 8. Uram, egyedül vagy jó. / Te vagy út, élet, igazság,
  De én életem gyarló. / Gondolatom csak hamisság.
  Táplálj Krisztus szent testével, / Itass szent vérével,
  Hogy örökké nevednek, / Énekeljek Felségednek.
 9. Hála legyen Atyának, / Fiúnak és Szentléleknek,
  Kitől minden jók vannak: / Ne engedj azért ördögnek
  Engem, igaz megváltottad, / Gyenge juhocskádat:
  Lelkem a boldogságba, / Vigyed a paradicsomba.

szöveg: J. Kohlross, 1535 | az ének másik változata: 663 | fordítás: Miskolczi Csulyak I. | dallam: Debrecen, 1774

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés