Digitális Református Énekeskönyv

659. Hálát adok néked, mennybéli Isten

D_659_649_hálát.jpg

Az ének szövege

 1. Hálát adok néked, mennybéli Isten,
  Szent Fiadnak, a Krisztusnak nevében,
  Hogy engemet ez éjjel megőriztél,
  Minden veszedelemtől megmentettél;
  Tartsd meg, kérlek, e napon is életem,
  Bűntől és minden kártól ments meg engem.
 2. Mert, Uram, én Te kezedbe ajánlom
  Mind testem-lelkem és minden vagyonom.
  Szent angyalidat ne vedd el mellőlem,
  Szent Lelked se távozzék el éntőlem,
  Hogy vakmerő bűnöktől ma is menten
  Megőriztessék épen testem, lelkem.
 3. Könyörgök, Uram, minden emberekért,
  De főképpen a hű keresztyénekért,
  Minden rokonimért, kik Téged félnek,
  Akik vagy itt, vagy messze földön élnek;
  Minden gonosztól őket is őrizd meg,
  És minden javaiddal látogasd meg.
 4. A szegény rabokat és betegeket,
  Kik ínségükben óhajtnak Tégedet,
  Uram, vigasztald meg őket szívükben,
  Szenvedésükből mentsd ki kegyelmesen;
  És térítsd meg a szegény bűnösöket,
  Add, hogy jó véghez vigyük életünket.

szöveg: ismeretlen német szerző | fordítás: Herborn, 1607 | dallam: L. Bourgeois, Strasbourg, 1545 (23. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés