Digitális Református Énekeskönyv

770. Az Úr csodásan működik

D_760_azÚr.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úr csodásan működik, / De útja rejtve van.
  Tenger takarja lábnyomát, / Szelek szárnyán suhan.
  Mint titkos bánya mélyiben / Formálja terveit,
  De biztos kézzel hozza föl, / Mi most még rejtve itt.
 2. Ne félj tehát, kicsiny csapat, / Ha rád felleg borul.
  Kegyelmet rejt, s belőle majd / Áldás esője hull.
  Bízzál az Úrban, rólad ő / Meg nem feledkezik,
  Sorsod sötétlő árnya közt / Szent arca rejtezik.
 3. Bölcs terveit megérleli, / Rügyet fakaszt az ág,
  S bár mit sem ígér bimbaja, / Pompás lesz a virág.
  Ki kétkedőn boncolja őt, / Annak választ nem ád,
  De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát.

szöveg: W. Cowper, 1774 | fordítás: Vargha Gy.-né | dallam: Maár M.

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Rm 11,33

Az ének 2-3. versszaka a dunamelléki „Krisztus az énekem” énekeskönyvhöz (ott 659. sz.), valamint az eredeti angol szöveghez hasonló sorrendben szerepel itt is. A döntést a fentieken kívül a szöveg pozitívabb kicsengése is indokolja, melynek során a 2. vers buzdítását - Ne félj tehát… - és bátorítását - Sorsod sötétlő árnya közt… - követően a 3. versszak ismét a bennünket biztos kézben tartó, a világ sorsát bölcsen kormányzó Teremtő Atyára irányítja tekintetünket.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés