Digitális Református Énekeskönyv

654. Az éjszakai sötétség

D_654_azéjszakai.jpg

Az ének szövege

 1. Az éjszakai sötétség, / Tévelygő, rút esztelenség
  Távozzék, mert már üdvösség / Ragyog, mint napi fényesség.
 2. Múljék homálya elménknek, / Kételkedése szívünknek,
  Az igaz hitnek világa / Ragyogjon, mint meggyúlt fáklya.
 3. Téged mert, Krisztus, ismerünk, / Néked mi hitből könyörgünk,
  Szent igéd lakozzék bennünk, / És legyen nékünk vezérünk.
 4. Ne nézd vétkünk sokaságát, / Bukásaink undokságát,
  Fürdőjével szent vérednek / Moss meg, hogy éljünk Istennek.
 5. Dicsőség légyen Atyának, / És tenéked, ő Fiának,
  A mi egy Vigasztalónknak, / A dicső Szentháromságnak.

Szerda | szöveg: a Nox et tenebrae et nubila latin himnusz alapján Öreg graduál, 1636 | a 652. dicséret dallamára

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés