Digitális Református Énekeskönyv

653. Felséges Atya Úr Isten

D_653_felséges.jpg

Az ének szövege

 1. Felséges Atya Úr Isten, / E napnak ő kezdetiben
  Könyörgünk, tarts meg hitünkben / És az igaz szeretetben.
 2. Bűneinket megbocsássad, / És szívünket vigasztaljad,
  Hitvallásunk bátorítsad, / A Szentlelket nekünk adjad,
 3. Hogy ne ártson az ellenség, / Távol legyen minden kétség,
  Testi, lelki fertelmesség, / És a gonosz eretnekség.
 4. Oltalmazz, kérünk, gonosztól / És a nagy hitetlenségtől,
  A bűnnek kísértésétől / És a hirtelen haláltól.
 5. Adjad minékünk éltünkben, / Egymást szeretnünk szívünkben,
  Élhessünk nagy békességben / És hitnek jó gyümölcsében.
 6. Hálákat adunk, Úr Isten, / Te szent Fiadnak akképpen
  Szentlélekkel egyetemben / Mostan és minden időben.

szöveg: Öreg graduál, 1636 | a 652. dicséret dallamára

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

0731.pdf

Letöltés