Digitális Református Énekeskönyv

768. Gondviselő, jó Atyám vagy

D_768_757_gondviselő.jpg

Az ének szövege

 1. Gondviselő, jó Atyám vagy, / Ó, én édes Istenem!
  Látom én, hogy minden elhagy / E világon, csak te nem!
  Hozzád vágyom, benned élek, / Üdvöt mástól nem remélek.
 2. Mint az alélt bús virágra / Megújító harmatot:
  Vérző szívem fájdalmára / Csak te hintesz balzsamot.
  Könnyű sorsom terhe rajtam, / Ha imára nyílik ajkam.
 3. Rám-rám derül ismeretlen / Utamon egy kis öröm,
  Azt is a te véghetetlen / Jóságodnak köszönöm;
  Hálakönnyem tündöklése / A te neved hirdetése.
 4. Ó, add, hogy ha majd bevégzem / E mulandó életet,
  Lelkem tisztán és egészen / Egyesüljön teveled.
  El ne vonjon semmi többé, / Tied legyek mindörökké!

szöveg: Lévay J., 1903 | dallam: J. Crüger, 1649

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés