Digitális Református Énekeskönyv

627. A mennybe’ fenn, a trónusnál

D_627_629_amennybe.jpg

Az ének szövege

  1. A mennybe’ fenn, a trónusnál, A Krisztus értem közbenjár, / Nagy Főpap, égi kezesem, Örökre biztos védelmem. / Markába véste nevemet, Szívébe írta, nem feled. / Örökké ő lesz pártfogóm, Elnémul minden vádolóm, / Elnémul minden vádolóm.
  2. Mikor a Sátán megkísért, És vádol megbánt bűnökért, / Jézusra nézek, áldom őt, A bűneimből megmentőt. / Ő halt meg minden vétkemért, A bűntelen a bűnösért, / Isten, a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, / Krisztusra nézve engedett.
  3. Íme, a Bárány, ő van ott, Feltámadt, és üdvöt hozott, / Ő mondta: Megváltód vagyok, Nem vonja vissza, mit adott. / A Bárány vére volt az ár, Őnála többé nincs halál. / Krisztusban üdvöm készen vár, Ott fenn, az Isten trónjánál, / Ott fenn, az Isten trónjánál.

szöveg: Ch. L. Bancroft, 1863 | fordítás: Révész Á. | dallam: V. Cook, 1997

Meghallgatható gyülekezeti énekként, | istentiszteleti záróének és Pálúr János improvizációja

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. ... Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,14,16) 
És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. (Jel 5,6) ...a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. (Jel 7,17)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés