Digitális Református Énekeskönyv

620. Bizony betelik az idő

D_620_621_bizony.jpg

Az ének szövege

 1. Bizony betelik az idő, / És Isten Fia eljő,
  A világbíró, a dicső, / Az ítélő, megmentő.
  Elnémul gúnyos nevetés, / Tűz után jön új teremtés,
  Mint szent könyvünk megírta.
 2. Angyal harsonahangja szól / E földön minden népnek,
  A halottak hamvaikból / Mind nyomban előlépnek.
  Parancsszavára az Úrnak / Átváltoznak, megújulnak,
  Kik élnek még a földön.
 3. Megnyílik a könyv, amiből / Tett, szándék kiviláglik,
  Mentségek vára romba dől, / Bűn vak mélysége ásít.
  Akkor mindenki tisztán lát, / Megérti vétkes önmagát,
  Hogy mit tett életében.
 4. De jaj, ki ügyet sem vetett / Az Úr szent igéjére,
  Szerezni, kapni szeretett, / Más nem is járt eszébe’,
  Annak fejére omlik ott, / Mit rosszul tett vagy mulasztott,
  Rázúdul minden vétke.
 5. Ó, Jézus, ama nagy napon / Te védj meg szent kezeddel,
  Ítéletem reád hagyom, / A büntetést engedd el!
  Igédben nem kételkedem, / Írd élet könyvébe nevem,
  Vígy teljességre. Ámen.

szöveg: B. Ringwaldt, 1582 | fordítás: Zábrák D. | dallam: M. Luther, 1529

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés