Digitális Református Énekeskönyv

620. Bizony betelik az idő

D_620_621_bizony.jpg

Az ének szövege

 1. Bizony betelik az idő, / És Isten Fia eljő,
  A világbíró, a dicső, / Az ítélő, megmentő.
  Elnémul gúnyos nevetés, / Tűz után jön új teremtés,
  Mint szent könyvünk megírta.
 2. Angyal harsonahangja szól / E földön minden népnek,
  A halottak hamvaikból / Mind nyomban előlépnek.
  Parancsszavára az Úrnak / Átváltoznak, megújulnak,
  Kik élnek még a földön.
 3. Megnyílik a könyv, amiből / Tett, szándék kiviláglik,
  Mentségek vára romba dől, / Bűn vak mélysége ásít.
  Akkor mindenki tisztán lát, / Megérti vétkes önmagát,
  Hogy mit tett életében.
 4. De jaj, ki ügyet sem vetett / Az Úr szent igéjére,
  Szerezni, kapni szeretett, / Más nem is járt eszébe’,
  Annak fejére omlik ott, / Mit rosszul tett vagy mulasztott,
  Rázúdul minden vétke.
 5. Ó, Jézus, ama nagy napon / Te védj meg szent kezeddel,
  Ítéletem reád hagyom, / A büntetést engedd el!
  Igédben nem kételkedem, / Írd élet könyvébe nevem,
  Vígy teljességre. Ámen.

szöveg: B. Ringwaldt, 1582 | fordítás: Zábrák D. | dallam: M. Luther, 1529

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A Dies irae szekvencia elemeit is felhasználó szöveg az utolsó ítélet vészterhes képét állítja elénk, záró versszakában azonban rámutat egyetlen mentsvárunkra, Krisztus kegyelmére.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés