Digitális Református Énekeskönyv

763. Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura

D_763_752_hadd.jpg

Az ének szövege

  1. Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura, / Nincs másban, Benned van lelkem java. / Rád nézek, jöjjön bár nappal vagy éj, / Álomban, ébren csak Te légy a fény!
  2. Légy nékem bölcsesség, élő Ige, / Hadd járjak veled, és légy vélem Te, / Atyám vagy nékem, s én a gyermeked, / Élj bennem, Véled így eggyé leszek.
  3. Légy nékem páncél és győzelmes kard, / Pajzsom a harcban, mely védelmet ad, / Tornyom és bástyám légy, erős kővár, / Erőddel lelkem az egekbe száll.
  4. Gazdagság nem kell, sem nagy méltóság, / Légy nékem örökség, fénylő ország! / Első hely szívemben legyen Tiéd, / Kincsem, Királyom, szent égi Felség!
  5. Mennynek Királya, ki győztes Úr vagy, / Hadd jussak hozzád, ó, tündöklő Nap! / Szívemnek szíve, ha rám bármi jő, / Hadd látlak Téged, ó, Üdvözítő!

szöveg: Dallán Forgaill (6. sz.) nyomán E. Hull, 1912 | fordítás: Vizi I. | dallam: Slane, ír dallam

Meghallgatható magyarul, / gyülekezeti énekként angolul, / kórus-zenekari feldolgozásban

Az 1912-ben keletkezett angol szöveg alapja ősi ír költemény, melyet Szent Patrik személyével hozhatunk összefüggésbe. Patrik a 4. század végén Walesben született, ahonnan ír martalócok fiatalon elrabolták és rabszolgaként tartották. Életének e nyomorúsága vitte közelebb Istenhez és láttatta meg vele életcélját, melyet püspökként Írország misszionálásában talált meg. Az Istennek átadott élet bizonyságtétele szólal meg az ének soraiban és azért könyörög, hogy Isten legyen neki mindenben az első, a középpont, az élet értelme és célja. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés