Digitális Református Énekeskönyv

617. A mi szívünk csak tehozzád, Jézus

D_617_605_ami.jpg

Az ének szövege

 1. A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya,
  Óhajtozik, híveidnek drága fényes aranya,
  Mert halálunk megrontója, Örök életnek adója
  Vagy egyedül, Krisztusunk, Üdvözítő Jézusunk.
 2. Csudálkozván nézi elménk Atyádnak nagy szerelmét,
  Álmélkodván is szemléli hozzánk való jó kedvét,
  Melyet abban megmutatott, Hogy minékünk téged adott;
  Azért, édes Krisztusunk, Vagy szerelmes Jézusunk.
 3. Szegény bűnös embereknek üdvösséges reménye,
  Benned hívőknek öröme, boldogsága, szépsége:
  Jövel, jövel hozzánk, kérünk, Mindenkoron légy mivélünk,
  Mert csak te vagy Krisztusunk És kegyelmes Jézusunk.
 4. Reád bízzuk mi magunkat itt, ez árnyékvilágban,
  Üdvözítő szeretettel könyörülj fiaidon.
  Légy vezérünk, oltalmazónk, Kegyes mesterünk, tanítónk,
  Édes Atyánk, Krisztusunk, Gondviselő Jézusunk.
 5. Erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét,
  Vesd tengerbe bűneinket, kerüljük pokol tüzét.
  Így mi halálunk óráján, Életünknek végső táján,
  Lelkünket, ó, Krisztusunk, Vedd kezedbe Jézusunk.
 6. Nincsen nékünk itt e földön maradandó városunk,
  Hanem repeső elmével jövendőt óhajtozunk,
  Ott sok ezer angyalokkal, Téged áldunk szent Atyáddal:
  Méltó vagy, ó, Krisztusunk, Erre, édes Jézusunk.
 7. Hozzád hajtjuk csak fejünket, ó, mi édes Megváltónk,
  Koporsónkba ha beszállunk, ott is légy gyámolítónk.
  Benned édesen aluszunk, Eljöveteledig nyugszunk,
  És örökké, Krisztusunk, Véled élünk, Jézusunk.
 8. Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja;
  Megígérte az Úr Jézus, hogy kérésünk megadja.
  Jövel, Jézus, és ne késsél, Már mellőlünk el ne térjél:
  Üdvözíts, ó, Krisztusunk, Mi kegyelmes Jézusunk!

szöveg: Áts F., 1735 | dallam: J. Rist, 1641 (Jézusom, ki árva lelkem)

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítöül. (Fil 3,20)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés