Digitális Református Énekeskönyv

616. Minden ember csak halandó

D_616_615_minden.jpg

Az ének szövege

 1. Minden ember csak halandó, / Minden test, mint fű, virág;
  Itt, ami van, mind romlandó, / És elmúlik e világ.
  Porrá kell e testnek lenni, / Hogyha el akarja venni
  Az örök dicsőséget, / Melyet Isten készített.
 2. Azért e testi életem, / Ha jön a sír éjjele,
  Bátran, örömmel leteszem, / Semmit sem vesztek vele;
  Mert a Krisztus drága vére / Utat nyit egy dicsőbb létre;
  A halálban biztatóm / Jézus, az én Megváltóm.
 3. Ki szakaszthat el őtőle? / Enyém ő, övé vagyok.
  Tudom, el nem vet előle, / Ígéreti mert nagyok;
  Sőt felvisz engem az égbe, / Dicsőültek seregébe,
  Hol az Istent meglátom, / És mindörökké áldom.
 4. Ott van öröm, örök pálma, / Hol sok ezren az égben,
  Isten trónja előtt állva / Tündöklő fényességben,
  A dicső szent angyalokkal, / Minden megboldogultakkal
  A Jézust magasztalják, / Megtartójuknak vallják.
 5. Nagy keresztet kik hordoznak, / Harcolják a hit harcát,
  Győzelemben vigadoznak, / Zengnek ott halleluját.
  Ott öröm s dicső korona / Én fejemet körülfonja;
  Ott élem az életet, / Melynek vége nem lehet.

szöveg: Chr. Anton, 1643 | fordítás: Zábrák D. | dallam: J. G. Albinus, 1652

meghallgatható: Bach korálfeldolgozásai és Bence Imre evangélikus lelkész gondolatai az énekről

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés