Digitális Református Énekeskönyv

48. Nagy az Úr méltóságában

zsolt-048.jpg

Az ének szövege

 1. Nagy az Úr méltóságában, / Az Isten szent városában,
  Ahol lakozik dicsősége, / És dicsértetik ő szent neve.
  A szent Sionnak hegyén, / Annak északi szélén,
  E gyönyörűséges helyen, / Ahol helyeztetett szépen
  A nagy királynak városa, / Melynek nincs e földön mása.
 2. Itt jól ismerik házanként, / Mint menedéket az Istent,
  Mert a királyok egybegyűltek, / És ők sereggel előjöttek;
  Erősen megszállották, / Hogy bevegyék, elszánták.
  De ottan megrettenének, / Megfutamodni kezdének,
  Város mellől elállának, / Nagy rettegve szaladának.
 3. Nagy félelme lőn azoknak, / Mint gyermekszülő asszonynak,
  És mint a hajó a szélvészben, / Ha napkeleti szél fúj szörnyen.
  Ezt mi szemünkkel látjuk, / Mint azelőtt hallottuk,
  Városában az Istennek, / Melyet őneki szenteltek,
  Mit magának foglalt Isten, / Hogy néki szolgáljon minden.
 4. Mit megerősített Isten, / Hogy romlása ne lehessen.
  Nézünk itt te kegyességedre / Szent templomodnak közepette.
  Dicsőséges szent neved / Mind e földre kiterjed;
  Ekképp a te dicséreted / Nagy messzire kiterjeszted;
  Jobbod teljes igazsággal, / Mindenben irgalmassággal.
 5. Örül a Sionnak hegyi / És a Júdának leányi,
  Te igaz ítéleteiden / Szíve szerint örvendez minden.
  A Siont járjátok meg, / Tornyait lássátok meg,
  Mert igaz és hű az Isten, / Ki minket minden időben
  Megtart, vezérli éltünket, / Mindhalálig őriz minket.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Kiemelt versek: 1., 5.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés