Digitális Református Énekeskönyv

615. Szívem szerint kívánom

D_615_608_szívem.jpg

Az ének szövege

 1. Szívem szerint kívánom / Utolsó órámat,
  Mert nyomorúság, bánat / Emészti napomat.
  Megválni kész vagyok már, / Várván én jussomat,
  Melyet Jézus megszerzett / Mint fő jutalmamat.
 2. A bűntől és haláltól / Megváltál engemet,
  Ó, Jézus, véred árán / Megszerzéd üdvömet.
  Nem rettent már halálom, / Sem semmi félelem;
  Nyugalmamat tebenned, / Megváltóm, meglelem.
 3. A kedvére élőnek / Keserű a halál,
  De én várom nyugodtan, / Ha jő, készen talál.
  Jól tudom, fenn a mennyben / Lesz dicsőbb életem,
  Így hát még a halál is / Csak nyereség nekem.
 4. Ez a világ magához / Ám vonja szívemet,
  Bár ígérjen bőséggel / Elmúló kincseket,
  Nem ejthet tőrbe engem / Már semmi földi jó:
  Megáll az Úr igéje, / Más minden elmúló.
 5. Elválni kedvesinktől / Fájdalmas és nehéz,
  De szívem szent reménnyel / A jövendőbe néz.
  Jézus, én bizodalmam, / Hiszem, hogy egy napon
  Szerettimet a mennyben / Újra megláthatom.
 6. El nem bocsátlak többé, / Nem hagylak, Jézusom,
  Te vagy üdvöm, reményem, / Én csak benned bízom.
  Szent karod támogasson / A végső harcon át,
  Hogy elvegyem kezedből / Az égi koronát.

szöveg: Chr. Knoll, 1611 | fordítás: Payr S. | dallam: H. L. Hassler, 1601 (Ó, Krisztus-fő)

A nagypénteki "Ó, Krisztusfő" dallamával ismertté vált korál eredeti szövege, ezért kötődik e dicséret német nyelvű "Herzlich tut mich verlangen" szövegkezdete Hassler koráldallamához.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés