Digitális Református Énekeskönyv

757. Aki értem megnyíltál

D_757_747_aki.jpg

Az ének szövege

 1. Aki értem megnyíltál, / Rejts el, ó, örök kőszál!
  Az a víz s a drága vér, / Melyet ontál a bűnér’,
  Gyógyír légyen lelkemnek, / Bűntől s vádtól mentsen meg!
 2. Törvényednek eleget / Bűnös ember nem tehet;
  Buzgóságom égne bár, / S folyna könnyem, mint az ár:
  Elégtételt az nem ad, / Csak te válthatsz meg magad.
 3. Jövök, semmit nem hozva, / Keresztedbe fogódzva,
  Meztelen, hogy felruházz, / Árván, bízva, hogy megszánsz;
  Nem hagy a bűn pihenést: / Mosd le, ó, mert megemészt!
 4. Ha bevégzem életem, / És lezárul már szemem,
  Ismeretlen bár az út, / Hozzád lelkem mennybe jut:
  Aki értem megnyíltál, / Rejts el, ó, örök kőszál!

szöveg: A. M. Toplady, 1876 | fordítás: Kecskeméti F., 1901 | dallam: Hastings, Th. Hastings, 1830

Meghallgatható az ének angol változata egyszerű kórustételként vagy ének-zenekari formában

Augustus Montague Toplady, e világszerte ismert énekszöveg írója még diákkorában tért meg egyszerű, falusi pajtában tartott istentiszteleten egy égő hitű laikus prédikátor hatására. Isten országáért érzett felelősségből döntött a lelkészi hivatás mellett. A hagyomány szerint egy alkalommal nagy viharba került, amelyet egy sziklarésben megbújva tudott valahogy átvészelni. Ha nincs is közvetlen bizonyítékunk e történet valóságos alapjára nézve, mégis nagyon jól megvilágítja Krisztus megváltó munkájának lényegét, amely a Zsolt 31,3–4. alapján („…légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem” – Károli-fordítás) az ének ihletője lehetett. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés