Digitális Református Énekeskönyv

501. Krisztus feltámadott

D_501_Krisztus.jpg

Az ének szövege

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!

szöveg és dallam: húsvéti ének a 12. századból | fordítás: Árokháty B., Szabadka, 1939

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Luther szerint ezt az örömhimnuszt „mindig el kellene ismételnünk, valahányszor Urunk feltámadására gondolunk”. Örömteli és hitünket erősítő, ha az ekkor kezdődő, egészen pünkösdig tartó húsvéti időszak minden istentiszteletén ez lehet az igehirdetés előtti fohászkodás, hirdetvén keresztyén hitünk központi üzenetét: Krisztus Urunk feltámadásának örömhírét. Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés