Digitális Református Énekeskönyv

47. No, minden népek, Örvendezzetek

zsolt-047.jpg

Az ének szövege

 1. No, minden népek, Örvendezzetek,
  És tapsoljatok, Istent áldjátok
  Szép hangossággal És nagy felszóval,
  Mert az Úr Isten Nagy felségében,
  Ő királysága És nagy országa
  Kiterjed messze, Ez egész földre.
 2. Hatalmunkba vet Nagy sok népeket,
  És meghódoltat Sok pogányokat
  Minékünk végre Ő nagy ereje.
  Minket ő felvett, Örökévé tett,
  Nékünk engedte Ő kegyessége
  Jákóbnak tisztét, Kit igen szeret.
 3. Íme, az Isten Szépen felmegyen
  Nagy vigasságban, Trombitaszókban;
  Urunk felmegyen Nagy dicsőségben.
  Énekeljetek Az Úr Istennek
  Zengő verseket, Szép énekeket,
  E nagy királynak Mint mi Urunknak!
 4. Őnéki minden Jól énekeljen,
  Mert minden népek Néki engednek.
  Királyi székben Ül nagy kegyesen.
  A fejedelmek Őhozzá gyűlnek,
  Mint Ábrahámnak Istenét áldják,
  Alázatosan Néki szolgálván.
 5. Ez erős Isten Úr mindeneken,
  Népét megőrzi És jól vezérli.
  Nagy dicsősége, Melynek nincs vége.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés