Digitális Református Énekeskönyv

492. A Bárány hordja csendesen

D_492_490_abárány.jpg

Az ének szövege

 1. A Bárány hordja csendesen / Földiek minden vétkét.
  Vállalja tisztán, bűntelen / Bűnösök bűnhődését.
  Elindul, hordoz szenvedést, / Gúnyt, halált, átkot, megvetést,
  Nem kíván könnyebbséget.
  Elvisel, hordoz bűnt és bajt, / Golgota fáján kínt és jajt,
  És szól: Eltűröm érted!
 2. Nincs még ily áldott, hű barát, / Őt adta Isten nékünk.
  Ő az, kit Atyja maga szánt / Szent váltságdíjnak értünk.
  Ó, csodás égi szeretet! / Az Atyát arra késztetted,
  Hogy Fiától megváljon.
  S ki előtt ég és föld reszket, / Érettünk sírba fektetted
  Győzni poklon, halálon.
 3. Míg élek, el nem feledem, / Jézusom, hű szerelmed,
  Átadom szívem, életem. / Szent hittel átölellek.
  Csak rólad zengjen énekem! / Te bajban vigasz vagy nekem,
  És harcban bátorságom.
  Szomjamat oltó, hűs forrás, / Árvaságban leghívebb társ,
  Utam bármerre járom.
 4. Ha célhoz érek egykoron, / S vár örök égi részem,
  Hadd legyen véred bíborom, / Az fedjen el egészen!
  Az legyen fénylő koronám, / Ha égi trónján vár reám
  Szent felsége Atyámnak,
  Ki veled eljegyzett engem, / Hogy égi ékességemben
  Mint jegyesed ott álljak!

szöveg: P. Gerhardt, 1647 | fordítás: Túrmezei E. | dallam: W. Dachstein, 1525

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Az Úr szolgájának szenvedéséről szóló próféciát (Ézs 53,4–7) idézi ez a nagyheti ének. Nem a passiótörténet áll azonban itt középpontban: énekünk egyetlen, mély és őszinte hódolat Krisztus mennyei Atyja előtt, ki értünk égő szeretetéből fiát, „ki előtt ég és föld reszket, érettünk sírba fektette.” (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés