Digitális Református Énekeskönyv

491. Paradicsomnak te szép élő fája

D_491_paradicsomnak.jpg

Az ének szövege

 1. Paradicsomnak te szép élő fája,
  Ó, kegyes Jézus, Istennek Báránya,
  Te vagy lelkünknek igaz Megváltója, / Szabadítója.
 2. Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,
  Megfeszíttetvén töviset viseltél,
  Mi bűneinkért véreddel fizettél, / És megölettél.
 3. Csudánkra vannak a te szép gyümölcsid,
  Nagy kínjaid közt való szent beszédid,
  Kiket keresztfán szóltál, szent mondásid, / Hét szép szavaid.
 4. Első szódban így könyörgél Istennek:
  Atyám, bocsásd meg bűnüket ezeknek,
  mert nem tudják ők most, mit cselekesznek, / Kegyetlenkednek.
 5. Lőn második szód a szegény tolvajhoz,
  Bűnén kesergő s törődő latorhoz,
  Mondván: Velem léssz ma Paradicsomban, / Szent országomban.
 6. Keserves szívű szentséges anyádnak,
  Harmadik szódat nyújtád Máriának,
  És ugyanakkor szóltál szent Jánosnak, / Mondván azoknak:
 7. Ímhol az anyád, kedves tanítványom,
  Ímhol a fiad, asszony, már ajánlom,
  Gyámolítódul ezt a Jánost hagyom, / Kegyesen adom.
 8. Ártatlan Bárány, keserűségedben,
  Negyed szód ez lőn nagy kísértetedben:
  Én Istenem, én Istenem, ügyemben / Miért hagyál el?
 9. Jövendölések mind beteljesedvén,
  És minden dolgok már elvégeztetvén,
  Mondád ötödször: Szomjúhozom igen, / Szíved epedvén.
 10. Mikoron, Uram, a mérget elvévéd,
  Ottan hatodszor mondál ilyen igét:
  Bételjesedett és elvégeztetett / Váltságnak dolga.
 11. Reád érkezvén a szomorú halál,
  Hetedszer ily szót s imádságot mondál:
  Atyám, kezedbe tészem le lelkemet, / Én életemet.
 12. Édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket,
  Hogy mi is megbocsáthassuk bűnüket
  Mindeneknek, kik ellenünk vétettek, / És elestenek.
 13. Adjad, hogy mi is értük könyörögjünk,
  Téged követvén, szívből esedezzünk,
  Hogy sok szentekkel tehozzád mehessünk, / Üdvözülhessünk.
 14. A pályafutást mi is elvégezvén,
  Lelkünket ajánlhassuk szent kezedben;
  Mint megváltottak mondhassuk nagy szépen / Éltünk végében:
 15. Hála légyen a mennybéli Istennek,
  Ki megváltója a bűnös embernek,
  És megszerzője szent békességünknek: / Üdvösségünknek.

Krisztus hét szava a kereszten | Lk 23,34; 23,43; Jn 19,26–27; Mt 27,46; Jn 19,28; 19,30; Lk 23,46 | szöveg: Pécseli Király I., 1654 | dallam: Kolozsvár, 1744

„Krisztusnak a keresztfán lett hét szavaiból” – címet adta énekének Pécseli Király Imre. Csomasz Tóth Kálmán javaslata szerint a passió éneklési szokásai szerint 1-3. valamint 12-15. verseit a gyülekezet együtt énekelheti, a közbülsőket pedig egy elbeszélő (női) és egy Krisztust megszemélyesítő férfi hang.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés