Digitális Református Énekeskönyv

490. Te, drága Jézus

D_490_493_te.jpg

Az ének szövege

 1. Te, drága Jézus, mi történt tevéled,
  Hogy oly keményen sújt a zord ítélet?
  A szörnyű vétket el mivel követted?
  Mi volt a tetted?
 2. Megostoroznak, tövissel csúfolnak,
  Arcodba vágnak, gúnyolódva szólnak,
  Epét ecettel kínálgatni mernek,
  Keresztre vernek.
 3. Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?
  Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre!
  Amit Te szenvedsz, Jézus, én okoztam,
  Fejedre hoztam.
 4. S mily büntetés, mit a világ Reád mért?
  A jó nyájőrző szenved a juháért;
  A bűnért, melyet szolgák elkövettek,
  Az Úr fizet meg.
 5. Meghal a jó, ki hűség volt s alázat,
  Az él, ki Isten bántására lázadt;
  A vétkes ember sértetlen, s bilincsben
  Ott áll az Isten.
 6. Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,
  Amely a kínok zord útjára rávitt!
  Én vigadozva élek és örömben,
  Te kínözönben.
 7. Ó, nagy Királyom, minden kor Királya,
  Hűségedet hogy hirdethesse hála?
  Nincs emberszív, melyben tanács fakadhat:
  Néked mit adhat?
 8. Ha trónusodnál, Jézusom, Vezérem,
  Fejem ragyogva fürdik majd a fényben:
  Énekelek, hol szentül zeng az ének,
  Dicsérve Téged.

szöveg: J. Heermann, 1630 | fordítás: Áprily L. | dallam: J. Crüger, 1640

Meghallgatható kórus gyülekezettel

A dallam utolsó két sora - A szörnyű vétket el mivel követted? - szinte hangról hangra követi a 23. genfi zsoltár utolsó két dallamsorát - Lelkemet megnyugtatja szent nevében. A dallamutalás bizonyára nem véletlen, különösen ha a nyájáért szenvedő pásztor képét idézi elénk: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.” (Mt 26,31) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés