Digitális Református Énekeskönyv

489. Ó, Isten, ki a törődött

D_489_498_óIsten.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, Isten, ki a törődött / Szívet meg nem utálod,
  Sőt a bánatból ejtődött / Könnyeket megszámlálod,
  Kedveljed érzésimet / És elmélkedésimet,
  Melyek szívemben támadnak / Halálán te szent Fiadnak.
 2. Mint sír a kertben magában, / Mint küszködik a harccal,
  Mely a sötét éjszakában / A földre ejti arccal,
  Hol kínjait lelkében / Érezvén és testében
  Vércseppel verejtékezik, / Elalél és csüggedezik.
 3. De új erőt vesz magának, / Lelkét megbátorítja,
  Mint a vitéz, ha harcának / Kezdete tántorítja.
  Az eláruló csókra / Önként megy a kínokra
  A fegyverekbe öltözött / Vérengző kísérők között.
 4. A bíró, bár elismeri, / Hogy ő vétkét nem látja,
  Elereszteni nem meri, / Ostor alá bocsátja.
  Látja a nép véresen, / Nincs szíve, mely megessen,
  Fakad ily gyilkos lármára: / Feszítsd fel a keresztfára!
 5. Függ már a fán kiterjesztett / Kezekkel felszegezve,
  A föld testéből eresztett / Vérrel van béfedezve.
  Elalélván végtére / A kínok érzésére,
  Meghal, Atyjához sóhajtva, / Fejét keresztjére hajtva.
 6. Ó, kínok közt elenyészett / Megváltóm a keresztfán!
  Téged az egész természet / Búslakodva sirat s szán.
  Reng a föld alkotmánya, / A holtakat kiadja;
  A fényes nap is bújába, / Borul sötét éjszakába.
 7. Elhal énbennem is a szív / Ez iszonyú látásra,
  Bánatba merült lelkem hív / Bűneimért sírásra,
  Mert tudom, hogy helyettem, / Ki sokképpen vétettem,
  Szenvedéd a vereséget, / Mely így vet éltednek véget.
 8. Bízom más részről, mert a hit, / Hogy értem ontottál vért,
  Rettegésemben megenyhít, / Tudván, hogy érdemedért
  Részeltetem az égben / Ama nagy dicsőségben,
  Hol te, ki értem szenvedtél, / Örök méltóságot vettél.

szöveg: Nagy I., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (42. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés