Digitális Református Énekeskönyv

488. Ó, ember, sirasd nagy bűnöd

D_488_ember.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, ember, sirasd nagy bűnöd, / Melyért Krisztus e földre jött,
  Mennyei dicsőségből!
  Emberré lett ő érettünk, / Közbenjárónk lett minekünk
  Atyjának jókedvéből.
  Sok beteget meggyógyított, / Holtakat is feltámasztott,
  Míg eljött az az óra,
  Hogy értünk feláldoztatott, / Bűnünk vállára adatott,
  Felvivén keresztfára.
 2. Nagy hálát adjunk néki hát, / Mert értünk vállalt kínhalált:
  Éljünk úgy, mint kívánja.
  Vívjunk a bűnnel nagy csatát, / Krisztus majd győzedelmet ád,
  Hallgassunk csak szavára!
  Tőle tanulj szeretetet, / Ki értünk halált szenvedett,
  S így adott üdvösséget.
  Ó, ember, nézd, a Golgotán / Bűnödért mily ítélet jár:
  Gyűlölj meg minden vétket!

szöveg: S. Heyden passióénekének keretversei, Nürnberg, 1525 | fordítás: 1. vers: Szenci Molnár A., Oppenheim, 1612; 2. vers: Dóka Z. | dallam: M. Greiter, Strasbourg, 1525 (36/68. zsoltár)

Sebald Heyden nürnbergi kántor és iskolarektor passióénekét az új énekeskönyv függeléke tartalmazza, itt csak keretversei szerepelnek. A 68. zsoltár dallamával ismert "O Mensch bewein dein Sünde groß" korál legismertebb feldolgozása Bach orgonakorálja,illetve a Máté passió 1. részének zárókórusa. A 23 verses éneket többféleképpen is megszólaltathatjuk, ezekről a passióének bevezetőjében olvashatunk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés