Digitális Református Énekeskönyv

46. Az Isten a mi reménységünk

zsolt-046.jpg

Az ének szövege

 1. Az Isten a mi reménységünk,
  Midőn reánk tör ellenségünk,
  Minden háborúságinkban
  Megtart erős hatalmában.
  Azért a mi szívünk nem félne,
  Ha az egész föld megrendülne,
  És a hegyek a tengernek
  Közepébe bedőlnének.
 2. Ha a tenger szörnyen zúgna is,
  Minden víz felzavarodnék is,
  És ha a sebes szélvésszel
  A hegyek hányatnak széjjel:
  A szép folyóvíz mindazáltal
  Az ő szép tiszta folyásával
  Az Istennek szent városát,
  Megvigasztalná hajlékát.
 3. Mert közepén lakik az Isten,
  Azért hát romlása nem lészen;
  Semmi ínségbe nem ejti,
  Az Isten jókor megmenti.
  A pogány népek dúlnak-fúlnak,
  Nagy sok országok feltámadnak,
  De az ő haragos szava
  Mind e földet elolvasztja.
 4. És az Isten minden időben
  Mivelünk vagyon ínségünkben;
  Jákób Istene oltalmunk,
  Az Úr a mi erős várunk!
  Jertek, lássátok e nagy Úrnak,
  Csudadolgait hatalmának,
  Ki mind e föld kerekségét,
  Elpusztítja ékességét!
 5. E földön széjjel nagy hadakat,
  Ő megcsendesít háborúkat,
  Ívet, kopjákat megrontat,
  Társzekereket felgyújtat,
  Így szólván: Mindnyájan halljátok,
  Hogy erős Istenetek vagyok,
  És hogy birodalmam vagyon
  Minden népen e világon!
 6. Tudjátok meg: az erős Isten
  Velünk van minden ínségünkben;
  Jákób Istene oltalmunk,
  Az Úr a mi erős várunk!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551

Meghallgatható dallama

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. ... Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. ...Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (A 46. bibliai zsoltárból vett részletek.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés