Digitális Református Énekeskönyv

486. Királyi zászlók lobognak

D_486_483_királyi.jpg

Az ének szövege

 1. Királyi zászlók lobognak, / Fénylik titka keresztfának;
  Az élet ottan halni tért, / Holtával nyervén drága bért.
 2. Átverve szeggel tagjai, / És kinyújtva szent karjai;
  Üdvösségünknek ára lett, / Bűnünkért ő tett eleget.
 3. Dávidnak bétölt írása, / Minden népeknek mondása:
  Isten, kit felfeszítetek, / Úr lesz e fán felettetek.
 4. Légy áldott, oltár s áldozat, / Mellyel Krisztusunk áldozott:
  Holton az élet elesett, / S holtával adott életet.
 5. Élő kútfő, Szentháromság! / Téged áldunk, legfőbb Jóság!
  Kérünk: a kereszt győzelmét, / Közöljed vélünk érdemét!

szöveg: Vexilla regis prodeunt latin himnusz (V. Fortunatus, 6. sz.) | fordítás: Cantus Catholici, 1651 | dallam: a középkori dallam egyszerűsített alakja, 1948

Meghallgatható szólóénekként

Krisztus kereszthalála nem a Názáreti Jézus veresége, hanem a vele szembefordult – és tőle elfordult – világ és ember ítélete, de ugyanakkor az Áldozati Bárány és a könyörülő Isten megváltó szeretetének diadala is. A nagypéntek titkához legméltóbb ének ez a hatodik századi latin himnusz (Vexilla regis prodeunt), amely a Keresztnek ezt a diadalmas titkát vallja meg és hirdeti a késő századokon át. (Csomasz Tóth K.) Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés