Digitális Református Énekeskönyv

483. Dicsérd lelkem Istenedet

D_483_485_dicsérd.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérd lelkem Istenedet, / Ki úgy szeretett tégedet,
  Hogy szent Fia kínt szenvedett, / Éretted megfeszíttetett.
 2. Keresztfán bűnödért hala, / Ő szent vérével áldoza,
  Halál tőriből oldoza, / Pokoltól megszabadíta.
 3. Mert az Isten őtet tevé, / Ki bűnt nem tud vala, bűnné,
  Hogy mi lennénk őáltala / Az Istennek igazsága.
 4. Nem vala néki formája, / Sem szép ékes ábrázatja;
  Testét vereségnek adta, / Gyalázattól el nem vonta.
 5. Emberek között nem kedves, / Megvettetett és beteges,
  Sok kínokkal rettenetes, / Szörnyű fájdalmakkal teljes.
 6. Oly lett, mint ki előtt magát, / Ember elrejti orcáját,
  Mert semminek ítéltetett, / Csúfbeszéddel illettetett.
 7. Mind azt gondolták: jóllehet / Hogy Istentől megveretett,
  De a mi betegséginket, / Ő viselte sérelminket.
 8. Midőn megostoroztatott, / Sebeivel meggyógyított,
  A mi sok álnokságinkért, / Megrontatott bűneinkért.
 9. Mi, mint juhok, elszéledtünk, / A bűn útján eltévedtünk:
  Büntetését bűneinknek, / Szenvedte nagy vétkeinknek.
 10. Noha ő nem cselekedett / Semminemű hitlenséget,
  Álnokság szájában nem volt, / Bűn benne nem találtatott:
 11. Mint a bárány, olyanná lett, / Mely mészárszékre vitetett,
  S mint juh őtet nyírók előtt: / Megnémult, szája veszteglett;
 12. Érettünk káromoltatott, / És méreggel itattatott,
  Szörnyen megostoroztatott, / Ruhája sorsra osztatott.
 13. És verejtékezett vérrel, / Koronáztatott tövissel,
  Által veretett dárdával, / Így kiált fel nagy felszóval:
 14. Én Istenem, én Istenem! / Miért hogy elhagyál engem?
  Kezedbe ajánlom lelkem, / Immár letészem életem.
 15. A mennyei magas égben / Istennek dicsőség légyen,
  Ki szent Fiát küldé értünk, / Hogy Megváltónk lenne nékünk.

szöveg: Kolozsvár, 1690 | dallam: Wittenberg, 1544

Kiemelt versek: 1–2., 13–15.

Ismeretlen szerző éneke Krisztus szenvedéséről. Ézs 53,2-7 versei alapján. A 7. versben a ma már nem használatos "alították" szó kiváltása miatt szövegváltozás történt.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés