Digitális Református Énekeskönyv

482. A nagy király jön

D_482_anagy.jpg

Az ének szövege

 1. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna,
  Zeng e kiáltás előtte, utána,
  Zöld ágakat szeldelnek útjára,
  Békességet hoz népe javára.
  Áldott, aki jön az Úrnak nevébe’,
  Általa lépünk az Isten kedvébe;
  Békesség ott fenn a mennyországban,
  Áldott az Isten a magasságban!
 2. Ó, szent Egyház, hívek boldog országa!
  Mily édes ez a Jézus királysága!
  Szelíd, szegény ez és alázatos,
  De nagy hatalmú és csodálatos.
  Igaz ez és a bűnből szabadító,
  A bűnt, halált és népeket hódító;
  Vasvesszővel bírja ellenségét,
  De szelíden őrzi örökségét.
 3. Jézus király, és magát annak vallja,
  De hogy királlyá tegyék, nem javallja;
  Sőt, noha Isten, Sion királya:
  Lett az időben szolgák szolgája.
  Jön szamárháton, alázatossággal,
  Aki pedig bír az egész világgal;
  Nem jön királyi fényes bíborban,
  Nem fegyverekkel zörgő táborban.
 4. Ó, édes Jézus, Atyádnak szent Fia!
  Ó, Isten, néped kegyelmes királya!
  Vezéreld jóra egész éltünket,
  Tégy tulajdon népeddé bennünket.
  Légy segítségül, ki a magasságban
  Ülsz drága véreden szerzett országban;
  Tégy engedelmes, hű polgárokká,
  S nyert kincseidben birtokosokká.
 5. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja
  Törvénye légyen és szent akaratja
  Cselekedetink zsinórmértéke:
  Áldott királyunk királyi széke
  Hű szíveinkben légyen felemelve,
  És hűségére életünk szentelve;
  Tégyen méltóvá a Jézus vére
  A boldog lelkek lakóhelyére.

szöveg: Pálóczi Horváth Á., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547 (32. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés