Digitális Református Énekeskönyv

481. Örvendezzen már e világ

D_481_örvendezzen.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendezzen már e világ, / Légyen mindenben vigasság,
  Mert Krisztus mindenért váltság, / Minden bűnünkért orvosság.
 2. Zakariás szent próféta / Már ezt régen megmondotta:
  Örvendezz, Sion leánya, / És örülj nagy vigasságba!
 3. Ne félj, mert íme, örömed: / A te királyod jő neked;
  Szamár vemhén telepedett, / Mutatván nagy szelídséget.
 4. Véle vagyon istensége, / Mondhatatlan nagy kegyelme,
  Jóvolta, üdvözítése, / Mert ő mindeneknek feje.
 5. Elöl s utol nagy serege / Szentlélek teljességében
  Hozsánnát kiált a mennybe, / Dávid fiának örömben.
 6. Némelyek ruházatjukkal, / Krisztus útját méltósággal,
  Mások hintik zöld ágakkal: / Királyt tisztelnek azokkal.
 7. Mi is azért királyunknak, / Menjünk elébe Urunknak;
  Vigyünk szép pálmaágakat: / Hitünk győzedelmes voltát.
 8. Dicsőség Atyánknak mennyben, / Mi királyunknak akképpen
  Szentlélekkel egyetemben, / Mostan és minden időben.

szöveg: Magno salutis gaudio latin himnusz A. Ellinger átköltésében, 1578 | fordítás: Spáczai graduál, 17. század eleje | dallam: Kolozsvár, 1744

Az ünnep lényeges része, hogy olvasva vagy énekelve szemünk elé idézzük annak evangéliumi történetét, hogy újra meg újra mélyebben éljük és értsük meg a lényegét. Ehhez segít bennünket ez az ősi ének is, mely Zak 9,9-et idézi. A Lázár feltámasztására és a megkenetésre is utaló evangéliumi történet strófái hiányzanak énekeskönyvünkből, de az érdeklődők az énekismertetőben megtalálják. A ritmus egységesítése miatt az első versszak utolsó sorának kezdete megváltozott.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés