Digitális Református Énekeskönyv

477. Uram, bűneink soksága

D_477_Uram.jpg

Az ének szövege

  1. Uram, bűneink soksága, / Undoksága / Érdemli haragodat, / Méltók vagyunk, hogy ellenünk, / Szent Istenünk, / Felemeld ostorodat.
  2. De tudjuk, hogy ki megvallja / És megbánja / Bűneit, s hozzád megtér, / Azt nem küldöd el előled, / Sőt, tetőled / Bűnbocsánatot az nyer.
  3. Azért hát mi is járulunk / És borulunk / Elődbe fájdalmasan, / Bűnös lelkünknek kegyelmet, / Engedelmet / Kérvén alázatosan.
  4. Szánj meg, Uram, ily ügyünkben, / Megtértünkben / Függeszd fel ostorodat. / Ó, hajtson hozzánk békére / Fiad vére, / Felejtsd el haragodat.
  5. Szólj hozzánk, Uram, csendesen / És édesen; / Félelmünk mindjárt széled, / És lelkünk is e szózattól, / Mint harmattól / A hervadt virág, éled.
  6. Uram, végy minket kedvedbe, / Szerelmedbe, / Vigasztald meg szívünket. / Tőlünk soha ne maradj el, / Se ne hagyj el, / Hanem fogjad kezünket.

szöveg: Keresztesi J., Debrecen, 1806 | dallam: G. Franc, Lyon, 1547 (38. zsoltár)

Ismert, szép bűnbánati ének a 38. zsoltár dallamára. Írta Keresztesi József, aki több helyen, utoljára Nagyváradon és Szalacson volt lelkész. Mikor II. József türelmi rendeletére Nagyváradon 123 évi szüneteltetés után újra megszervezhették a református egyházat, ő lett annak első lelkésze. (Csomasz Tóth K.) Az éneknek csak 2. versében kellett a szöveget igazítani.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés