Digitális Református Énekeskönyv

475. Én Istenem!

D_475_472_én.jpg

Az ének szövege

 1. Én Istenem! Sok nagy bűnöm lelkemet szorongatja;
  Itten nincsen, ki segítsen, hát kihez folyamodjam?
 2. E világon minden úton akármerre indulok:
  Súlyos terhem, betegségem ki elvegye, nem látok.
 3. Hozzád térek, végy be, kérlek, Atyám, és haragodban
  Meg ne büntess, légy kegyelmes hozzám te szent Fiadban!
 4. Ha kereszted reám veted, adj engedelmes szívet,
  Hogy tűréssel, reménységgel várjam üdvösségemet!
 5. Nyújtsd kegyelmed és Szentlelked, mely engem vezéreljen;
  Bűn, ellenség, hitetlenség kárhozatra ne vigyen!
 6. Ha bűneim, büntetésim engemet rettentenek:
  Rejtekhelye és reménye te vagy, Krisztus, lelkemnek.
 7. Sebeidbe rejts el engem, hol bízvást megmaradok,
  Bár kínt valljak vagy meghaljak, jól tudom, hozzád jutok!
 8. Te énnékem ellenségem haláloddal legyőzted,
  Boldog helyem, üdvösségem a mennyben megszerezted.
 9. Áldott Isten egy felségben, tebenned szívem örül:
  Mert te szavad igaz marad: Aki hisz, az üdvözül!

szöveg: M. Rutilius, 1613 | fordítás: Lőcse, 1691 | dallam: Debrecen, 1778

A 17. század elején Weimarban keletkezett ének egy, a környéket sújtó súlyos árvízhez kötődve vált saját korában ismertté. Magyar fordítása három évszázada keletkezett, azóta ismerjük és énekeljük ezt az énekes könyörgést. Úgy láttuk, nem volt sikeres, hogy énekeskönyvünk 1948-ban visszahozta az eredeti szöveg archaikus fordulatait, így most az 1921-es énekeskönyv szerint igazítottunk azon.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés