Digitális Református Énekeskönyv

474. Ó, irgalmas Isten

D_474_473_óirgalmas.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, irgalmas Isten, / Én könyörgésemben / Füledet hozzám hajtsad;
  Ó, igen jó Isten, / Minden szükségemben / Áldásod szaporítsad.
 2. Ó, hatalmas Isten, / Keserűségemben / Szívemet vidámítsad;
  Ó, nagy és szent Isten, / Minden félelmemben / Elmémet bátorítsad.
 3. Ó, örök Úr Isten, / A veszedelmekben / Segedelmedet nyújtsad;
  Ó, igaz Úr Isten, / Kételkedésemben / Hitemet gyámolítsad.
 4. Ó, áldott Úr Isten: / Rossz testiségemben / Lelkem hozzád hódítsad;
  Ó, erős Úr Isten, / A világ fényében / Szemem világosítsad.
 5. Ó, teremtő Isten, / A kísértésekben / A Sátánt elfordítsad;
  Ó, megváltó Isten, / Sok vétkezésimben / Irgalmad bizonyítsad.
 6. Ó, szentelő Isten, / Erőtlenségimben / Kegyelmedet újítsad;
  Ó, kegyelmes Isten, / Éltemnek végében / Lelkemet boldogítsad.

szöveg: Ráday P., 1710 | dallam: Strasbourg, 1539

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A minden napra való óránkénti fohászkodásnak kötelessége. Ráday Pál 1710-ben megjelent Lelki Hódolás című könyvében e megjegyzéssel látta el ezt az éneket. A dallam Kálvin első, 1539-es zsoltáros könyvecskéjéből származik, ott Simeon énekének szövegével szerepel. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés