Digitális Református Énekeskönyv

469. Vedd el, Úr Isten

D_469_vedd.jpg

Az ének szövege

 1. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat,
  És a te kemény, véres ostorodat;
  Nagy bűneinkért mireánk ne ontsad / Bosszúállásodat.
 2. Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni,
  Ítéletedet nem állhatja senki,
  Mint e világnak első veszedelmi / Nékünk megjelenti.
 3. Megfertőztettünk atyáink vétkével
  És gyarló lelkünk-testünk sok sebével;
  Mi romlásunkat, nagy veszedelmünket / Nézd kegyelmes szemmel.
 4. Adjad minékünk a te Szentlelkedet:
  Ismerhessük meg mi Közbenjárónkat,
  Mert megismertük mi gonoszságinkat: / Vedd el haragodat.
 5. Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját,
  Ne hagyd hiába az ő szent halálát,
  A mi Urunknak keserves nagy kínját, / Az ő áldozatját.
 6. Végye el rólunk a mi bűneinket,
  És mosogassa vérével vétkünket
  Ő, ki Atyjával és a Szentlélekkel / Bizony örök Isten.

szöveg: G. Thymus, 1541 | fordítás: Várad, 1566 | dallam: Basel, 1534

Georgius Thymus német humanista 1541-ben írt latin énekében a gyülekezet, közös bűnvallását követően a Szentlélek ajándékát kéri Krisztus érdeméért. (Csomasz Tóth K.) Az eddigi hét versből a harmadikat most elhagytuk, de ez nem akasztja meg a mondanivalót, melyet - a régi énekeskönyvekhez hasonlóan - egy kevésbé mutatós, a szöveghez is jobban illő dallamra alkalmazunk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés