Digitális Református Énekeskönyv

467. Mennynek és földnek nemes teremtője

D_467_465_mennynek.jpg

Az ének szövege

  1. Mennynek és földnek nemes teremtője, / És mindeneknek kegyelmes Istene, / Sehol semmi nincs, mi téged ne félne / És ne rettegne.
  2. Ne büntess minket a mi bűneinkért, / És ne kárhoztass, amint érdemelnénk, / Mert úgy egyenként mind pokolra mennénk, / És mind elvesznénk.
  3. A mi atyáink ellened vétkeztek, / Mi is sok bűnnel káromlottunk téged, / De bűneinket te elengedheted, / És elveheted.
  4. Ne gerjedjen fel haragod ellenünk, / Te színed elől, hogy mi el ne vesszünk, / A te nevedért légy kegyelmes nékünk, / Mi jó Istenünk.
  5. Sok ideje már, hogy nyomorgattatunk, / Veszedelmünkben igen elfáradtunk, / Azért, Úr Isten, csak tereád várunk, / Könyörülj rajtunk.
  6. Hallgass meg minket, kegyelmes Istenünk, / Mert segítséget csak tetőled kérünk, / Nincsen egyébnek, kinek esedezzünk, / Kiben reméljünk.
  7. Bocsásd meg bűnét a te seregednek, / Vedd el romlását a te híveidnek, / Hogy nagy örömmel téged dicsérjenek / És tiszteljenek.
  8. Dicsőség néked, kegyes Atya Isten / És uralkodó áldott Fiú Isten, / A vigasztaló Szentlélek Istennel / Örökké. Ámen.

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: P. Tritonius, 1507

Bűneinknek bocsánatjáért való könyörgés: Domine non secundum peccata nostra - olvasható az ének fölött Huszár Gál első énekeskönyvében. Szövege böjt első napjának, hamvazószerda tractusának szövege alapján keletkezett. A dallam "sapphicum carmen" néven a 16. század legismertebb ilyen versmértékű dallama, melyre számos szöveget énekeltek.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés