Digitális Református Énekeskönyv

465. Úr Jézus, hozzád kiáltok

D_465_468_Úr.jpg

Az ének szövege

 1. Úr Jézus, hozzád kiáltok, / Ó, halld meg könyörgésem;
  Tetőled kegyelmet várok, / Ne hagyj kétségbe esnem!
  Az igaz hitet kívánom, / Ó, adjad azt énnékem:
  Néked élnem,
  Mindennek használnom, / Szent igédet követnem.
 2. Ezt is kérem, én Istenem, / Megadhatod azt könnyen:
  Szégyenbe ne engedj esnem, / Tarts meg reménységemben.
  Kiváltképp, ha meg kell halnom, / Hogy csak tebenned bízzam,
  Ne magamban,
  Sem én jóságomban; / Nehogy örökké bánjam.
 3. Adj erőt teljes szívemből / Megbocsátani másnak!
  Te is ingyen kegyelmedből / Sok vétkem megbocsássad!
  Igéd légyen eledelem, / Mellyel lelkem tápláljam
  És megóvjam,
  Ha ínség rám támad, / Ne vegyen erőt rajtam.
 4. Gyönyörűség vagy félelem / Tetőled el ne űzzön,
  Állhatatos mindvégiglen / Légyek az igaz hitben.
  Az van kezedben: add ingyen, / Nem cselekedetimből,
  De kedvedből
  Ments ki a halálból, / Az örök kárhozatból!
 5. Nagy harcban, ellenkezésben, / Úr Jézus, segíts engem!
  Csak a te nagy kegyelmedben / Van nyugtom és védelmem.
  Ha kísértés jő, védelmezz; / Szent kezed megsegítsen,
  Meg ne ejtsen,
  Ami kárt szerezhet; / Tudom: nem hagysz elvesznem.

szöveg: J. Agricola, 1526/27 | dallam: Hagenau, 1526/27 | fordítás: Új zengedező mennyei kar, 1743

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Az ének bensőséges hangú könyörgés Krisztushoz az igaz hitért és annak jó gyümölcséért, vagyis az ő igéje és példája szerint való keresztyéni életért. (Csomasz Tóth K.) Megtaláljuk benne a négy nagy egyedül (Sola...) felismerését is, melyről bővebben itt lehet olvasni. Eddigi énekszövegünk sok régies fordulata (pl. ki kell múlnom, kísértet) miatt úgy döntöttünk, hogy teljes egészében az evangélikus énekeskönyv szövegét vesszük át, megtartva az ott hiányzó 4. verset is. A korál eredeti szövegkezdete, mely hangzó anyagok, feldolgozások felkutatásához is segítséget ad: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés