Digitális Református Énekeskönyv

464. Ó, mi kegyelmes Krisztusunk

D_464_ómikegyelmes.jpg

Az ének szövege

 1. Ó, mi kegyelmes Krisztusunk, / Ki vagy nékünk igazságunk,
  Békességünk és váltságunk: / Halld meg, kérünk, imádságunk.
 2. Mi szívünket, kegyes Isten, / Igaz hitben, reménységben
  Kiváltképpen erősítsed, / Hogy bízhassunk csak tebenned.
 3. Te isteni jóvoltodat, / Ismerhessük hatalmadat,
  Melyet hozzánk megmutattál, / Mikor érettünk áldoztál.
 4. Egyedül te e világnak / Viselted terhét bajának,
  Nyertél nekünk üdvösséget / És mennyei örökséget.
 5. Azért ily nagy szerelmedért, / Kérünk, ne vess el bűnünkért,
  Ne vehessen ellenségünk / Dühösséggel semmit tőlünk.
 6. Ó, mi irgalmas Királyunk, / És győzedelmes Hadnagyunk,
  Hozzád hitből folyamodunk, / Tudjuk, meg nem fogyatkozunk.
 7. Kérünk, ily nehéz ügyünkbe’ / Ne adj ellenség kezébe,
  Ne vesd bűnünket elődbe, / Végy be inkább kegyelmedbe.
 8. Keresztyéni egyességben, / Nevednek szentelésében,
  Szent igédnek értelmében, / Tarts meg minket mindvégiglen.
 9. Bírjad lelki országodat, / Te véreden vett nyájadat,
  Hogy e siralom völgyében / Legyünk csendesek szívünkben.
 10. Adj állandó egyességet, / Lelki-testi békességet,
  Hogy megfutván itt a pályát, / Vehessük el a koronát.
 11. Dicsértessél áldott Isten, / Ki minket könyörgésünkben
  Meghallgatsz nagy kegyelmesen / És részeltetsz mindezekben.

szöveg: Öreg graduál, 1636 | az előző dallamra

Az Öreg graduálból származó böjti himnuszt a debreceni énekeskönyvek "nagyheti napokra" megjelöléssel közlik. Dallamául a böjtben legtöbbször használt Christe qui lux es himnuszt ajánljuk, melynek néhány szép dallamvariánsa itt hallható.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés