Digitális Református Énekeskönyv

461. A töredelmes szívet

D_461_atöredelmes.jpg

Az ének szövege

A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted, / Az engedelmes lelket Soha meg nem veted. / Ezzel a reménységgel Tehozzád óhajtunk, / Légy, kérünk, segítséggel, És könyörülj rajtunk.

szöveg: Lengyel J., Debrecen, 1806 | dallam: H. L. Hassler, 1601 (Ó, Krisztus-fő)

Régi énekeskönyveinkben Köznap reggeli invokációként szerepelt. A húsvétig tartó böjti időben a fejezet élén álló, egyéni és közös imádságainkat indító kezdő fohász, mely nagypénteki korált (Ó, Krisztusfő...) felidéző dallamával alkalmas arra, hogy tekintetünket Krisztus keresztáldozatára irányítsa.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés